รายการเบิก-จ่าย กระดาษ
0613 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 27/3/2566 14:23
0165-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 27/3/2566 13:03
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 27/3/2566 13:01
0720 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 300 ฉบับ 27/3/2566 13:00
0277 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 98 ฉบับ 22/3/2566 10:38
0331 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 22/3/2566 10:33
0738 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 22/3/2566 10:30
0611 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 99 ฉบับ 22/3/2566 10:29
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 22/3/2566 10:27
0006.01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 22/3/2566 10:22
0091 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 22/3/2566 10:18
0366 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 22/3/2566 10:17
0720 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 300 ฉบับ 22/3/2566 10:15
0165 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 22/3/2566 10:12
0022.01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 22/3/2566 10:11
0193 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 300 ฉบับ 22/3/2566 10:10
0331 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 22/3/2566 10:08
0115 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 300ฉบับ 22/3/2566 10:06
0736-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 22/3/2566 10:05
0611 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 22/3/2566 10:04

รายการอื่น ๆ

Skip Navigation Linksหน้าหลัก
สนใจติดต่อ โทร.054-230043

แจ้งตัวแทนทุกท่าน

ตัวแทนสามารถแจ้ง ยกเลิก - แก้ไข กรมธรรม์ พรบ. ได้ที่
  • สำนักงาน : โทร. 054-230043 แฟกซ์.054-230043
  • e-mail : barameegroup@hotmail.com
  • ฝ่ายรับประกัน : โทร. 054-230043
ตัวแทนสามารถแจ้ง ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกงาน พรบ. ออนไลน์ ได้ที่
  • ฝ่ายไอที : โทร. 084-2229526
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
   ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
     - รถยนต์สูญหาย
     - รถยนต์ไฟไหม้
     - คุ้มครองน้ำท่วม
     - ไม่ต้องตรวจสภาพ
     - ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
     - จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 300,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล
- รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน
- อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
- รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
- รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน

บริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย
รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า / รถยนต์กลุ่ม 1 จำพวก Supercar  / รถยนต์ที่แต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถกระบะที่ติดตั้งโครงหลังเกินกว่าหัวเก๋ง รถกระบะต่อตู้ / รถมูลนิธิ รถร่วม และรถติดไซเรนทุกชนิด / รถที่ไม่มีการผลิต
หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ / รถยนต์นำเข้า  และรถจดประกอบ

ราคาเริ่มต้น :- 7,300 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
   ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล    100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท/คน
     - คุ้มครองน้ำท่วม
     - ไม่ต้องตรวจสภาพ
     - ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
     - จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล
- รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน
- อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
- รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
- รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน

บริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย
รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า / รถยนต์กลุ่ม 1 จำพวก Supercar  / รถยนต์ที่แต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถกระบะที่ติดตั้งโครงหลังเกินกว่าหัวเก๋ง รถกระบะต่อตู้ / รถมูลนิธิ รถร่วม และรถติดไซเรนทุกชนิด / รถที่ไม่มีการผลิต
หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ / รถยนต์นำเข้า  และรถจดประกอบ

ราคาเริ่มต้น :- 6,300 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
      ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
ราคาเริ่มต้น :- 2,500 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ราคาเริ่มต้น :- 13,500 บาท/ปี รายละเอียด...

สินค้าทั้งหมด

 กระทู้ ถาม-ตอบอ่านตอบตอบล่าสุด
0179 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 1000 ฉบับ โดย 3306 496822 3/4/2566 11:47 by 3306
0277 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 98 ฉบับ โดย 3306 500091 3/4/2566 9:26 by 3306
0277 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ โดย 3306 503221 3/4/2566 9:22 by 3306
0613 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ โดย 3306 496320 27/3/2566 14:23 by 3306
0165-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ โดย 3306 494610 27/3/2566 13:03 by 3306
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ โดย 3306 496400 27/3/2566 13:01 by 3306
0720 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 300 ฉบับ โดย 3306 495090 27/3/2566 13:00 by 3306
0331 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ โดย 3306 499270 22/3/2566 10:33 by 3306
0738 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ โดย 3306 495250 22/3/2566 10:30 by 3306
0611 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 99 ฉบับ โดย 3306 497660 22/3/2566 10:29 by 3306

กระทู้อื่น ๆ