จัดอันดับตัวแทนและ ตรอ แต่ละสาขา
Rating: 28 user(s) have rated this article Average rating: 4.8
บันทึกโดย: admin, â´Â 28/7/2554, ËÁÇ´ "ปฎิทินกิจกรรม"
ดู: this article has been read 243836 times
บทคัดย่อ: มีการจัดอันดับตัวแทนและการตรวจสภาพของแต่ละสาขาขึ้นโชว์บนหน้าเว็บ เพื่อให้ตัวแทนและแต่ละสาขาสามารถ ดูยอดอันดับของตนเองหรือกันและกันได้


คะแนนของบทความนี้ ?

ความเห็นของผู้ใช้
ความเห็นโดย 0021-01 เมื่อ 18 มกราคม 2564 11:26

ดีมากๆ แต่อยากให้เข้าถึงบริการง่ายอีกหน่อย

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
E-mail:
ความเห็น:
Insert Cancel