กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0119 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ

0119 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ  
 วันที่ 24 พ.ค.65 เลขควบคุมกระดาษ NO.0024981 -  NO.0025000  = 20 ฉบับ                                                                         เลขควบคุมกระดาษ NO.0025501 -  NO.0025580  = 80 ฉบับ ค่ะ