กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0611 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ

0611 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ  
 วันที่ 02 มี.ค.66 เลขควบคุมกระดาษ NO.0060951 -  NO.0061000   = 50 ฉบับ                                                                         เลขควบคุมกระดาษ NO.0059951 - NO.0060000   = 50 ฉบับ ค่ะ