กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0193 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ

0193 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ  
  วันที่ 18 ม.ค.66 เลขควบคุมกระดาษ NO.0042351 -  NO.0042500 = 150 ฉบับ                                                                         เลขควบคุมกระดาษ NO.0055001 -  NO.0055050 = 50 ฉบับค่ะ