ประกันภันประเภท 3

ราคา : 0.00 บาท

สินค้า (มี/ไม่มี) : Available
Rating: 0 user(s) have rated this productแบบประกัน
บริษัทประกันภัย เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
แบบประกันภัย สินค้าโปรโมชั่น
ความคุ้มครองหลัก
คู่กรณี คนบาดเจ็บ / เสียชีวิต คุ้มครองสูงสุดต่อคน ไม่เกิน 0 บาท / คน
สูงสุดไม่เกิน 0 บาท / ครั้ง
คู่กรณี ทรัพย์สินเสียหาย คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 0 บาท / ครั้ง
*รถเรา เสียหาย คุ้มครองสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 0 บาท
  ความเสียหายส่วนแรก 0 / ครั้ง กรณีเป็นฝ่ายผิด
รถเรา สูญหาย / ไฟใหม้ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 0 บาท
ความคุ้มครองเพิ่ม
อุบัติเหตุบุคคล / คน 0 บาท
รักษาพยาบาล / คน 0 บาท
ประกันผู้ขับขี่ 0 บาท
กรอกรายละเอียด

เปรียบเทียบเบี้ยกับ บริษัทประกันอื่น
 บริษัทประกันชื่อทุนประกันเสียหายส่วนแรกอุบัติเหตุบุคคลรักษาพยาบาลประกันผู้ขับขีบาดเจ็บเสียชีวิตไม่เกิน10 ล้าน/ครั้งทรัพย์สินบุคคลภายนอกราคาปกติราคาพิเศษ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 50
0
000000
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภันประเภท 3 (จยย.)0
0
000000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 20
0
000000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 30
0
000000
0
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภันประเภท 30
0
000000
0

ผลิตภัณอื่น ๆ ของบริษัทประกัน
  บริษัทประกันทุนประกันเสียหายส่วนแรกอุบัติเหตุบุคคลรักษาพยาบาลประกันผู้ขับขีบาดเจ็บเสียชีวิตไม่เกิน10 ล้าน/ครั้งทรัพย์สินบุคคลภายนอกราคาปกติราคาพิเศษ

แบบประกัน : สินค้ารับประกัน

  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่500,000
0
100,000100,000300,00010,000,0001,000,0000
0
  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0
  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0
  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0
  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0
  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0
  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0
  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0

แบบประกัน : สินค้าโปรโมชั่น

  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0
  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0

แบบประกัน : ประกันภัยรถยนต์ เข้าร่วมโครงการ

  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่50,000
0
00000240
0
  เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
00000450
0


ให้คะแนนสินค้านี้ Rate?