การประกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์

ราคา : 0.00 บาท

สินค้า (มี/ไม่มี) : Available
Rating: 0 user(s) have rated this productแบบประกัน
บริษัทประกันภัย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
แบบประกันภัย สินค้ารับประกัน
ความคุ้มครองหลัก
คู่กรณี คนบาดเจ็บ / เสียชีวิต คุ้มครองสูงสุดต่อคน ไม่เกิน 0 บาท / คน
สูงสุดไม่เกิน 0 บาท / ครั้ง
คู่กรณี ทรัพย์สินเสียหาย คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 0 บาท / ครั้ง
*รถเรา เสียหาย คุ้มครองสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 0 บาท
  ความเสียหายส่วนแรก 0 / ครั้ง กรณีเป็นฝ่ายผิด
รถเรา สูญหาย / ไฟใหม้ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 0 บาท
ความคุ้มครองเพิ่ม
อุบัติเหตุบุคคล / คน 0 บาท
รักษาพยาบาล / คน 0 บาท
ประกันผู้ขับขี่ 0 บาท
กรอกรายละเอียด

เปรียบเทียบเบี้ยกับ บริษัทประกันอื่น
 บริษัทประกันชื่อทุนประกันเสียหายส่วนแรกอุบัติเหตุบุคคลรักษาพยาบาลประกันผู้ขับขีบาดเจ็บเสียชีวิตไม่เกิน10 ล้าน/ครั้งทรัพย์สินบุคคลภายนอกราคาปกติราคาพิเศษ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปางประกันภัยไวรัสโควิด-19 แผน1100,000
0
00000159
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปางประกันภัยไวรัสโควิด-19 แผน2300,000
0
00000259
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปางประกันภัยไวรัสโควิด-19 แผน3500,000
0
00000459
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปางประกันภัยไวรัสโควิด-19 แผน41,000,000
0
00000859
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)0
0
000000
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยอุบัติการเดินทาง0
0
000000
0
จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 10
0
000000
0
จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 20
0
000000
0
จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 2+0
0
000000
0
จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 30
0
000000
0
จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 3+0
0
000000
0
จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล PA0
0
000000
0
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 10
0
200,000200,000300,00010,000,00000
0
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 30
0
000000
0
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 3 พลัส0
0
000000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 1500,000
0
100,000100,000300,00010,000,0001,000,0000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 3 PLUS0
0
000000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 3 แคมเปญ0
0
000000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 3 +0
0
000000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 2 พลัส0
0
000000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 2 คุ้มกัน0
0
000000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 3 คุ้มกัน0
0
000000
0
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่การประกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์0
0
000000
0
อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 3100,000
0
000002,755
0
อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่การประกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์0
0
000000
0
อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่อินทรประกันภัย0
0
000002,755
0
อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง0
0
000000
0
อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 3 แคมเปญ0
0
000000
0
อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่การประกันอัคคีภัย0
0
000000
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 10
0
000000
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 20
0
000000
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 30
0
000000
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภันประเภท 3 แคมเปญ0
0
000000
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 5 (1 Care & Save)0
0
000000
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่การประกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์0
0
000000
0
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก0
0
000000
0
เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยไวรัสโควิด-19 แผน150,000
0
00000270
0
เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยไวรัสโควิด-19 แผน2100,000
0
00000470
0
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประเภท 10
0
000000
0
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประเภท 2+0
0
000000
0
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประเภท 30
0
000000
0
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประเภท 3+0
0
000000
0
นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 10
0
000000
0
นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 20
0
000000
0
นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 30
0
000000
0
นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันขนส่งสินค้า0
0
000000
0
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 30
0
000000
0
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 10
0
000000
0
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 3 แคมเปญ0
0
000000
0
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่การประกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์0
0
000000
0
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)0
0
000000
0
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง0
0
000000
0
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่การประกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์0
0
000000
0
สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันภัยประเภท 10
0
000000
0
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัย ประเภท 1200,000
0
100,000100,000200,00010,000,0001,000,00013,500
0
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัย ประเภท 20
0
000000
0
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัย ประเภท 2+100,000
0
100,000100,000200,00010,000,0001,000,0007,300
0
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัย ประเภท 30
0
100,000100,000200,00010,000,0001,000,0002,500
0
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัย ประเภท 3+0
0
100,000100,000200,00010,000,0001,000,0006,300
0
sagiประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก0
0
000000
0
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล0
0
50,0000000100
0
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัดประกันภัยประเภท 1400,000
0
100,000100,000200,00010,000,0001,000,0000
0
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 2 Privilege Plan0
0
000000
0
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 10
0
000000
0
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 2+0
0
000000
0
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 3+0
0
000000
0
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงรายประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง0
0
000000
0
AAGI อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)VMI20
0
000000
0
AAGI อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)VMI2+0
0
000000
0
AAGI อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)VMI30
0
000000
0
AAGI อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)VMI3+0
0
000000
0
เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 3+ 50,000
0
50,0000010,000,000600,0004,800
0
อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 1500,000
0
100,000100,000500,00010,000,0002,500,00026,126
0
อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 20
0
000000
0
อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 3 Spacial0
0
50,00050,000200,00010,000,000600,0001,800
1,800
อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 30
0
50,00050,000200,00010,000,0001,000,0002,155
2,800
อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 3 PLUS100,000
0
100,000100,000300,0001,000,0001,000,0006,200
6,200
อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภันประเภท 3+100,000
0
50,00050,00030,00010,000,0001,000,0006,500
6,500
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่แพลทตินั่ม 3 พลัส มินิ100,000
0
000006,500
6,500
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่แพลทตินั่ม 3 พลัส150,000
0
000007,000
7,000
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 3+ package1100,000
0
100,000100,000250,00010,000,0001,000,0007,000
7,000
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ประกันภัยประเภท 3+ package2150,000
0
100,000100,000250,00010,000,0001,000,0007,300
7,300
อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ประกันภัยประเภท 2+(เก๋ง,กระบะ)100,000
0
50,00050,000300,00010,000,0001,000,0007,400
7,400
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่แพลทตินั่ม 2 พลัส150,000
0
000008,500
8,500

ผลิตภัณอื่น ๆ ของบริษัทประกัน
  บริษัทประกันทุนประกันเสียหายส่วนแรกอุบัติเหตุบุคคลรักษาพยาบาลประกันผู้ขับขีบาดเจ็บเสียชีวิตไม่เกิน10 ล้าน/ครั้งทรัพย์สินบุคคลภายนอกราคาปกติราคาพิเศษ

แบบประกัน : สินค้ารับประกัน

  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,000100,000200,00010,000,0001,000,00013,500
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
000000
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,000100,000200,00010,000,0001,000,0007,300
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
100,000100,000200,00010,000,0001,000,0002,500
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
100,000100,000200,00010,000,0001,000,0006,300
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
50,0000000100
0

แบบประกัน : ประกันภัยรถยนต์ เข้าร่วมโครงการ

  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
100,0000200,00010,000,0001,000,0002,201
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
100,0000200,00010,000,0001,000,0002,201
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
100,0000200,00010,000,000100,0002,501
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
100,0000200,00010,000,0001,000,0002,201
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่0
0
100,0000200,00010,000,0001,000,0002,201
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,801
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0007,301
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่300,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0008,401
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0008,301
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0009,501
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่300,000
0
100,0000200,00010,000,000500,00010,000
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,801
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0007,301
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่300,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0008,401
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,801
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0007,301
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่300,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0008,401
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0008,301
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0009,501
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่300,000
0
100,0000200,00010,000,000500,00010,000
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,001
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่150,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,500
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,900
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,900
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่150,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0007,400
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0007,901
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,001
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่150,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,500
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,900
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,001
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่150,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,500
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,900
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่100,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0006,910
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่150,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0007,400
0
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่200,000
0
100,0000200,00010,000,000500,0007,901
0


ให้คะแนนสินค้านี้ Rate?